RSS
RSS

Naprawianie adresów i przyspieszanie ponownego indeksowania Google


Kategorie: Wszystkie

0

Google pozwala przez Goolge Search Console zgłaszać poszczególne podstrony do reindexowania. Czasami jednak podstron jest zbyt dużo, by zgłaszać je ręcznie (limit wynosi ok. 50 zgłoszeń dziennie, co można zwiększyć, rejestrując w GSC osobno całą domenę i osobno wersję https).

Google może także mimo zgłoszenia ręcznego tygodniami, a nawet miesiącami nie odwiedzać podstron – zależnie od ogólnego postrzegania witryny przez wyszukiwarkę.

Jeśli witryna była dotychczas niskiej jakości, wyszukiwarka rzadko będzie ją odwiedzać – nawet specjalnie zaproszona.

Długo może trwać także odwiedzanie przekierowanych (301) podstron.

Można ten proces przyspieszyć, używając map XML.

Uwaga na temat statusów URL w GSC

Należy pamiętać, że status adresu (np. Przekierowanie) podawany w Google nie musi być taki, jaki jest faktycznie w bieżącej chwili. Dlatego też należy sprawdzaniem statusów objąć także adresy zgłaszane jako poprawne, by sprawdzić, czy nie są one faktycznie np. przekierowaniami, których Google jeszcze nie wykryło.

Generowanie mapy XML

Generując mapę XML należy pamiętać o ustawieniu nowej daty modyfikacji podstrony na bieżącą, ustawienia częstotliwości zmian na np. godzinową i priorytetu na np. 0,7.

Do stworzenia mapy XML witryny z własnymi datami modyfikacji na podstawie listy adresów URL przydatne będzie narzędzie generowania map XML. Domyślnie narzędzie to wstawi datę:

<lastmod>2005-01-01</lastmod>

Po wygenerowaniu mapy XML należy zmienić tą datę w edytorze tekstowym na bieżącą w formacie YYYY-MM-DD.

Nowa mapa XML w Google Search Console

Po dodaniu nowej mapy XML można monitorować zmiany adresów. Nie należy dziwić się temu, że status adresów także w innych raportach (nie tylko tej mapy XML) zmieni się tak, że będzie uwzględniać zgłoszenie danego adresu (także przekierowań 301) do Google.

Status tego samego adresu w raporcie mapy XML może być inny, niż w raporcie konkretnych stanów wszystkich podstron, ponieważ różny jest czas aktualizacji tych źródeł danych.

Statusy adresów mają to do siebie, że lubią się zmieniać – czasami powracać do poprzedniego stanu lub wkraczać na niespodziewany stan.

Należy także pamiętać, że są to stany adresów, a nie stany treści podstron.

Statusy najlepiej zapisywać co 2 tygodnie w arkuszu kalkulacyjnym i określić, jaki stan końcowy jest pożądany.

Należy dodać do kalendarza co 2 tygodnie wygenerowanie nowej mapy XML, pozbawionej przeindexowanych już adresów o poprawnym statusie, aż do wyczerpania całej puli i usunięcia pliku XML, aby nie dostarczać wyszukiwarce niepoprawnego, tymczasowego zestawu adresów przygotowanemu do celów technicznych.

Przyspieszanie odwiedzenia sitemapy pingowaniem

Można wywołać w przeglądarce adres:

https://www.google.com/ping?sitemap=SITEMAP_URL

Oczywiście SITEMAP_URL należy zastąpić pełnym (razem z protokołem https) adresem sitemapy.

Przyspieszy to indeksowanie, zapraszając wyszukiwarkę do sitemapy. Zalecam zrobić to trzykrotnie.

Komentuj

Subscribe without commenting