RSS
RSS

Statystyki Google Analytics błędnie liczą procentowe wzrosty ruchu


Kategorie: Administracja, Kampanie reklamowe, Pozycjonowanie, Promocja, Wszystkie

0

Większość pozycjonerów stosuje liczby z Google Analytics i nie są nawet świadomi, że obliczenia ich wzrostów lub spadków ruchu są skrajnie niepoprawne.

Jeśli w maju jednego roku mieliśmy 289 wizyt, a rok później już 1097, to o ile razy zwiększył się ruch?

Ponad 3 razy, prawda? Dokładniej, to 1097 / 289 = 3,7958 razy więcej, czyli po zaokrągleniu wzrost wynosił 380%.

Zgadza się?

Według Google Analytics – nie. Oto fragment statystyk, porównujący 2 okresy z dokładnie powyższymi liczbami odwiedzin:

Google Analytics - błąd

Jak widać, “zmiana” została obliczona jako 279,58%. Wynika z tego, że liczba mniejsza, niż 300, według Google nie mieści się nawet 3 razy w 1000. O co tu chodzi?

Jak Zmianę liczy Google Analytics?

Wnikliwe oko może zauważyć, że 279,58% wyliczone przez Google różni się dokładnie o wartość 100% od 379,58% (czyli poprawnego matematycznie wyliczenia).

Oznacza to, że Google liczy Zmianę następująco: (1097-289)/289 * 100%. Wtedy wynik to faktycznie 279,58%.

Innymi słowy, rozpoczynają liczenie od stanu 100% i przyjmują, że Zmiana to dotychczasowy ruch plus wartość, o którą została dokonana zmiana, wyrażona w procentach.

Nie jest to intuicyjne rozumowanie przyrostu. Jeśli mamy porównać liczby 300 i 900, to każdy stwierdzi, że różnica jest trzykrotna. Google jednak by obliczyło, że zmiana jest dwukrotna.

Aby otrzymać poprawny wynik, należy dodać wartość 100% do wartości Zmiany.

Jak widać, najlepiej przeprowadzać procentowe obliczenia samodzielnie, bowiem te z Google Analytics mogą nie być poprawne w intuicyjnym pojmowaniu statystyk.

Podobne obliczenia mogą bowiem dotyczyć spadków oraz wszelkich innych parametrów statystyk odwiedzin (nie tylko ruchu).

Komentuj

Subscribe without commenting